Det handlar om grundskolorna i Storvreta - Pluggparadiset och Storvretaskolan. Luften är dålig. I vissa klassrum vistas 30 elever trots att skolornas ventilationsanläggningar bara är dimensionerade för 17 till 20 personer.

I ett hörn i ett av klassrummen på Storvretaskolan står en koldioxidmätare som visar när luftkvalitén inte längre uppfyller kraven.

– Den brukar pipa efter en halvtimme. Då brukar vi öppna fönstren, säger en elev.

Artikelbild

| Dålig ventilation. I den här längan på Storvretaskolan måste ventilationen bli bättre.

Halva skolans lokaler har dömts ut. Där går nio klasser med 250 elever i årskurserna tre, fyra och fem. Det är många barn i klassrummen och flera dörrar står öppna. Några elever berättar att luften snabbt blir tung.

Läraren Malin Möllerström brukar öppna dörrarna till ett grupprum och till korridoren när luften blir för dålig.

– Vi gör så under vintern när det är kallt ute, säger hon.

Rektor Elin Waldenvik fick upp ögonen för problemen efter en miljöinspektion i slutet av 2016. Hon gjorde en anmälan till utbildningsnämnden om att ventilationen måste åtgärdas. Samtidigt gick miljö- och hälsoskyddsnämnden in med ett föreläggande och krävde att problemen skulle vara avhjälpta i början av augusti förra året. Vid en uppföljning visade det sig att inget hade gjorts. I stället presenterade utbildningsnämnden en ny tidplan satt till hösten 2018. "Oacceptabelt" anser politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämnden och har nu lagt ett nytt föreläggande. Om inte skolornas ventilation är åtgärdad den 17 augusti får utbildningsnämnden betala 500 000 kronor i straffavgift, vite, per skola.

– Det är bedrövligt att det ska vara så här i våra egna lokaler. Utbildningsnämnden har fått ett föreläggande men gör inget. Kommunen borde föregå med gott exempel, säger nämndens ordförande, Bengt Fladvad (MP).

Hur allvarligt är det?

– Man följer inte normerna för luftkvalitet. Både elever och lärare blir trötta och det gör att de inte klarar skolarbetet så bra som är nödvändigt. Men grunden för problemen är att skolorna ålagts att ta emot fler elever än ventilationssystemen är dimensionerade för, säger Bengt Faldvad.

Caroline Hoffstedt (S) som är ordförande i utbildningsnämnden lovar att kommunen ska åtgärda ventilationen innan höstens skolstart.

– Meningen var att vi skulle ha gjort det under förra året och enligt den information jag fått om ärendet så gjordes en beställning när vi fick föreläggandet. Men den fastnade någonstans i processen. Sen fanns inte tid för att göra en upphandling, och vi måste göra det här under sommaren. Annars får vi lov att tömma hela skolan under arbetets gång, säger hon.

Ni har ålagt skolorna att ta in fler elever än luftanläggningarna klarar av. Varför gör ni det?

– Därför att Uppsala växer och vi måste kunna erbjuda alla barn en skolplats. Vi ligger efter med utbyggnaden av skolor och förskolor men gör nu kraftfulla investeringar.

Så eleverna får tåla en dålig skolmiljö?

– Nej. Luften ska vara bra. Men vi har ställt in koldioxidmätare så att skolpersonalen ska kunna kontrollera hur luften är i klassrummen. Rutiner för fönstervädring finns också på plats för att förebygga. Det har vi fått godkänt för av miljöförvaltningen under tiden vi bygger om skolorna. Jag förväntar mig att man sätter in motsvarande åtgärder där de behövs.

Vad tycker då rektor Elin Waldenvik?

– Jag vill naturligtvis kunna ta emot klasser med 30 elever. Men det ska inte ta så här lång tid att åtgärda ventilationssystemet, säger hon.

Enligt Bengt Fladvad beräknas kostnaderna för att få en bra ventilation till åtta miljoner kronor på de två Storvretaskolorna.

–  Pengarna för ett vite går inte till kommunen utan till staten, så skattebetalarna förlorar mycket på att inte göra något i tid, säger han.