Den nationella bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025” har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s innan 2020. För att nå detta mål byggs fibernätet ut i Sverige.

Under 2017 hade 72 procent av de svenska hushållen tillgång till fiberbredband enligt Post- och telestyrelsen, PTS, senaste sammanställning. Samtliga kommuner i Uppsala län, utom Uppsala och Sigtuna kommun, ligger under riksgenomsnittet.

I Heby kommun har endast var tredje invånare tillgång till fiber. Det placerar kommunen bland de sämsta i Sverige.

Alexander Jonsson är infrastruktursstrateg på Heby kommun. Han menar att man ska ha kommunens geografiska läge i åtanke när man ser till statistiken.

- Det finns ingen stor tätort i kommunen, utan många av våra invånare bor på landsbygden. Det innebär att det blir dyrare och tar längre tid att bygga ut fiber till alla hushåll, säger Alexander Jonsson.

Han lyfter upp att var fjärde kommuninvånare på landsbygden har tillgång till fiberuppkoppling. Tio procent fler har även tillgång till fiber jämfört med året innan.

- Det ligger i vårt intresse att våra invånare ska få tillgång till fiber och att ökningen ska ske fort. Anslutningssiffran är även något högre för Heby kommun än Uppsala läns genomsnitt sett till hur många kommuninvånare som bor på landet och har tillgång till fiber.