Infarten från Vårdsätravägen till Blomsterlandet på Alvar Gullstrands gata rör upp känslor hos biltrafikanter. Anledningen är att den har byggts om och smalnats av så att endast en bil åt gången kan komma fram. Detta medför att det lätt uppstår blockeringar både på infarten och i körfält på Vårdsätravägen. Agneta Billing har precis kört in på parkeringen och berättar att hon irriterade sig på infartens utformning i bilen.

– Det är otroligt klantigt gjort. Om en bil är på väg in kan inte någon annan köra ut. Det finns ingen logisk förklaring till varför man har valt att bygga infarten så, säger hon.

Thomas Blomqvist på Uppsala kommun har dock en förklaring till varför korsningen byggts om och en lösning på problemet:

Artikelbild

| Agneta Billing gillar inte den nya trafiklösningen vid Vårdsätravägen.

– Korsningen byggdes om för att tvinga biltrafikanter på Vårdsätravägen att sakta ned innan de svänger in mot Blomsterlandet, eftersom man då korsar den nybyggda gång- och cykelvägen. Nivåskillnaden mellan vägen och den fartdämpande stensättningen blev dock något för hög och det ska nu åtgärdas så att det ska bli tydligare att bilarna kan köra upp på stensättningen för att klara mötande trafik vid in- och utfarten, säger Thomas Blomqvist.

Inom kort kommer även en ny ljussignal kopplas in längre österut på Vårdsätravägen, i korsningen med Torgny Segerstedts allé, vilket kommer att skapa fler luckor i trafiken och göra det enklare för de som vill köra ut från Alvar Gullstrands gata.