Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill starta ett samarbete kring experimentell forskning på stora djur. Det framgår av en ansökan som lämnats in till Vetenskapsrådet.

Studien ska drivas tillsammans med Uppsala universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt Statens veterinärmedicinska anstalt.

– Vi vill samla kompetens från olika forskningsområden för att hitta bättre och effektivare behandlingsmetoder för djurens hälsas skull. I förlängningen gynnas även vi människor av det eftersom många sjukdomar är identiska hos oss, säger Henrik Rönnberg, expert på cancer hos hund och katt vid SLU i Uppsala samt koordinator för studien.

Artikelbild

| Henrik Rönnberg är koordinator för den studie som flera svenska universitet ansökt om stöd till.

Forskarna hoppas på att få ekonomiskt stöd till ny digital bildteknik som ska ge mer exakta undersökningar. Genom att samla information i en biobank hoppas forskarna dessutom att de i framtiden, med digital teknik, ska kunna simulera händelser i kroppen och därmed slippa använda verkliga djur. Henrik Rönnlund jämför det med en flygsimulator, fast för veterinärer. Men för att nå dit, hävdar han, behövs först information samlas in – från hund, katt, häst, får, get, ko, gris och apa.

I dag finns djurförsöksverksamhet på flera olika universitet i Sverige och tanken är att samla all kunskap i gemensamma databaser.

– Det är inga nya typer av försök, men de som redan sker kan förbättras. I dag drar vi till exempel inte full nytta av bortopererade tumörer, säger Henrik Rönnlund.

I Uppsala vill forskarna göra just detta. Tanken är att använda sällskapsdjur som söker vård hos Universitetsdjursjukhuset. Henrik Rönnberg ger ett exempel.

Artikelbild

| Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen, är emot förslaget på ett centrum för djurförsök.

– Med djurägarnas medgivande kan vi få ta del av blodprover och tumörer. Genom att studera dessa kan vi lära oss mer om hur sjukdomar som cancer fungerar.

Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen, är emot djurförsök och den aktuella studien.

– Det finns inte alternativ till alla djurförsök i dagsläget. Men det betyder inte att det är rättfärdigat att utföra de försöken på djur, säger Daniel Rolke.

Henrik Rönnberg säger sig ha förståelse för de som tar djurens parti i en sådan här fråga.

– Men med tanke på den starka djurskyddslagstiftningen vi har i Sverige, föredrar jag ur ett djurvälfärdsperspektiv att forskning bedrivs i Sverige och inte någon annanstans, säger Henrik Rönnberg.

Beslut om bidrag kommer att meddelas den 26 september.