– Senast 2 mars måste båten ha avlägsnats, säger Tove Hedenskog, områdeschef på Stadsbyggnadskontoret, med reservation för att Fyrisån är farbar.

– Om det fortfarande är is på de broar som behöver öppnas kan det dröja ytterligare en tid innan båten är borta. Datum kommer vi i så fall överens med ägaren om, säger hon.

Vad händer om ägaren inte flyttar Skeppet?

– Det är en senare fråga, säger Tove Hedenskog.

Det var tidigt på morgonen den 20 mars i fjol som restaurangbåten Skeppet började ta in vatten och räddningstjänsten kallades till Islandsbron, mitt emot Stadsparken.

Sedan dess har Skeppet varit en följetong med förelägganden som överklagats. Nu senast fattade mark- och miljödomstolen ett beslut som innebär att båten måste fraktas bort senast två månader efter att domen vunnit laga kraft, om inte ägaren överklagar, vilket han inte gjort.

Bärgningen förra våren engagerade både kommunens anställda och inhyrd personal från ett företag inom skadeservice och sanering. Eftersom båtägaren bär det fulla ansvaret för alla kostnader skickades notan på 60 000 kronor till Skeppets ägare som ännu inte har betalat.

– Vår kostnad gäller för den första insatsen. Den stora kostnaden för bärgningen har lagts på båtägarens försäkringsbolag, säger Tove Hedenskog.

Kommunens vision för årummet mellan Islandsfallet och Vindbron innebär bland annat att göra Hamnplan till ett mer attraktivt område. Målsättningen är att arbetet är klart till båtssäsongen.

UNT har utan framgång sökt Skeppets ägare.

LÄS MER:

Nytt beslut om Skeppet i Fyrisån

Havererad överklagan om sjunkna Skeppet

Flytten av Skeppet skjuts upp

Här pumpas Skeppet på vatten

Båtägaren: "Jag befinner mig i chock"