Förut fick mottagningen pengar för ett år i taget, vilket innebar att mot slutet av året kunde de inte ta emot nya klienter. Men nu har socialförvaltningen beviljat 1,2 miljoner kronor årligen till mottagningen under tre års tid.

– På så vis ökar tillgängligheten för dem som funderar på att komma hit. Förut behövde vi söka pengar från socialförvalningen för varje klient men nu har vi fått mycket större handlingsutrymme, säger en glad Torbjörn Trolte, verksamhetsansvarig för "Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala", MVU.

Mottagningen tar emot ett tjugotal våldsutövare per program. De flesta har utövat hot och psykiskt våld men ännu inte använt fysiskt våld. Ungefär 90 procent av dem är män medan övriga 10 procent är kvinnor. Man kan söka sig dit själv eller bli hänvisad via socialtjänsten.

Artikelbild

| När bollarna överlämnas är det dags att släppa sitt eget perspektiv och tänka utifrån barnens.

Varför blir folk våldsamma?

– Det handlar ofta om att de vill ha kontroll och makt vilket beror på att de själva känner sig osäkra. Kan de inte kontrollera sin partner ökar deras osäkerhet, säger Torbjörn Trolte.

Men i och med #metoo är det ju tydligt att även män som har makt gör sig skyldiga till övergrepp?

– Ja, i deras fall beror det på att att de vill få sin makt bekräftad, om och om igen.

Metoden på MVU är psykoterapeutisk. Först görs ett inledande samtal, då den som söker sig dit får visa att den vill förändra sitt beteende. Finns inte en seriös egen vilja till förändring blir det ingen behandling. Därefter får personen ett par, tre bedömningssamtal med terapeut och sen antingen individuell behandling eller i grupp. Då går de igenom åtta olika teman: vad är våld, psykiskt våld, sexualitet, ansvar, våldsorsaker, föräldrar och barn, konsekvenser av våld och alternativ till våld.

Det är vanligt att de som kommer dit själva har vuxit upp i våldsamma hem. Och ofta mår de dåligt, det kan vara psykisk ohälsa och/eller missbruksproblem.

– Att sluta med våldet är en sak men att komma tillrätta med sig själv är en svårare och längre process, säger Torbjörn Trolte.

På MVU vill man också träffa partnern.

– Syftet med den kontakten är att vi också vill ha partnerns berättelse. Det är inte alltid som partner och våldsutövare berättar samma sak. Vi vill ha en helhetsbild hur det är även för partnern och barnen, säger psykoterapeut, Marie Sörensen.

Alla våldsutövare och deras partners får skatta problemen före och efter avslutad behandling. Partners upplever generellt sett problemen som större än våldsutövaren.

MVU bedriver också metodutveckling och kurser till exempel för blivande föräldrar.