I januari börjar en ny mandatperiod för nämnderna i Uppsala kommun och under måndagens fullmäktigemöte ska de folkvalda besluta vem som ska sitta i vilken nämnd. Man fattar även beslut om vem som får ordförandeposterna. Uppsala styrs ju den här mandatperioden av en mittenkoalition bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Socialdemokraten Ylva Stadell föreslås enligt det förslag valberedningen lämnat till fullmäktige att ta över efter Erik Pelling på den tunga posten som ordförande i plan- och byggnadsnämnden. Caroline Hoffstedt (S) föreslås lämna över ordförandeklubban i utbildningsnämnden till Helena Hedman Skoglund (L) medan Hoffstedt i sin tur föreslås att bli ordförande i äldrenämnden.

Socialdemokraterna föreslås också ta ordförandeskapet i socialnämnden i form av Eva Christiernin och i idrotts- och fritidsnämnden i form av Gustaf Lantz.

Liberalerna föreslås i sin tur fatta ordförandeklubban i arbetsmarknadsnämnden med Mohamad Hassan och i omsorgsnämnden med AngeliquePrinz Blix.

Miljöpartiet föreslås få ordförandeskapet i tre av de tyngre nämnderna: Rickard Malmström i gatu- och samhällsmiljönämnden, Linda Eskilsson i kulturnämnden och Klara Ellström i miljö- och hälsoskyddsnämnden.