Antalet förstagångsväljare i Sverige är något färre i år, jämfört med valet 2006. Enligt Valmyndighetens statistik kommer 431 012 svenskar att rösta för första gången i höstens val, drygt 16 000 av dem bor i Uppsala län. Störst andel unga väljare finns i Uppsala, 10 000, samtidigt är det där som antalet förstagångsväljare minskat mest jämfört med 2006 års val.

Enligt Pär Zetterberg, doktor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, är förstagångsväljarna särskilt intressanta för partierna när valet väntas bli jämnt. De beskrivs som lättrörliga, har ofta inte hunnit skaffa sig en fast partiidentifikation och är betydligt mer trendkänsliga än andra. Ett exempel är Piratpartiet som fick stora framgångar i Europaparlamentsvalet förra året då piraterna nådde stora framgångar bland förstagångsväljarna på grund av sin då mycket aktuella kärnfråga.
- Uppsalas kommunval brukar ju vara oerhört jämna, därför är det väldigt intressant att studera hur partierna, lokalt, agerar för att locka unga förstagångsväljare, säger Pär Zetterberg.

Vid de senaste riksdagsvalen har förstagångsväljarna, i större utsträckning än andra, röstat på vänsterblockets partier, framför allt Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
- Av tradition lockar alltid vänsterblocket partier flest väljare under 30 år, medan de som är över 65 hellre röstar på något av de nuvarande regeringspartierna. Anledningen har, i alla fall tidigare, varit att oppositionspartierna fokuserat mer än de andra på sysselsättning, vilket inte har intresserat lika många pensionärer, säger Sören Holmberg, professor vid Göteborgs universitet.