Ensamstående kvinnor har sedan april 2016 haft rätt till assisterad befruktning genom den offentliga sjukvården i Sverige. Nu har den första svenska pilotstudien om dessa kvinnor publicerats och den bygger på enkätsvar från patienter vid Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset.

– Den viktigaste slutsatsen är att det inte är några udda kvinnor. Att genomgå assisterad befruktning är plan B för dem. De har inte planerat för ett liv utan män, säger Helena Volgsten på Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Vad som utmärker gruppen är snarare att de är välutbildade, har stabil ekonomi och ett rikt socialt nätverk, vilket också stämmer in med bilden från andra internationella studier. Många har haft partners tidigare och levt i långa förhållanden, men separerat. Det har bara inte passat in med barn tidigare i livet. Några har också påbörjat graviditeter som fått avbrytas eller fått missfall tidigare. Snittåldern är 35 år.

Artikelbild

"De är inte några udda kvinnor, som har planerat för ett liv utan män." Helena Volgsten, Uppsala universitet.

– Den biologiska klockan tickar och då är det viktigt för dem att skaffa barn. Men de flesta hoppas hitta en partner senare i livet.

Med mer kunskap om de ensamstående kvinnorna hoppas Helena Volgsten att det ska gå att erbjuda mer anpassat stöd i samband med utredning och behandling.

– Som det ser ut nu är informationsfoldrarna skrivna för par och när kvinnorna kommer till sjukhuset för att genomgå fertilitetsbehandlingen händer det att personalen frågar efter deras partner, säger Helena Volgsten.