I de helt nyöppnade och omgjorda lokalerna på Carolinabiblioteket bjöds universitetsledningen och andra gäster på bubbel och tårta efter att avtalet mellan Beijerstiftelsen och Uppsala universitet skrivits under av finansmannen Anders Wall, ordförande i stiftelsen, och Johan Tysk, vicerektor för teknik- och naturvetenskap.

Deras signaturer var det formella startskottet för rekryteringen av en treårig professur i artificiell intelligens vid Institutionen för Informationsteknologi. Men professuren ska komma hela universitetet till del.

– AI spelar stor roll före hela samhället och har exploderat de senaste 15 åren. Den här professuren ska finnas till för alla de ämnen inom universitetet som behöver AI, säger Lina von Sydow, prefekt vid Institutionen för informationsteknologi.

Artikelbild

| Anders Wall lyfte fram det långa samarbetet mellan Beijerstiftelsen och Uppsala universitet.

Anders Wall påminde i sitt tal om det långa samarbetet mellan Beijerstiftelsen och Uppsala universitet, som bland annat under 1990-talet ledde till en satsning på genforskning, som var nytt och hett då. I dag är Uppsala ledande på området, enligt Anders Wall.

– Vi hoppas att det här ska bli minst lika bra, säger han.

Professuren bygger på en donation av Beijerstiftelsen på tre miljoner kronor om året i fem år. Men tanken är att ett centrum runt frågor artificiell intelligens nu ska byggas upp.

– Vår avsikt är att bygga upp en slags hub, där den forskare som är intresserad ska kunna få tillbringa tid. Tanken är att AI som verktyg i forskningen på så sätt ska sprida sig ut på universitetet, ända till utbildningen, säger Johan Tysk, vicerektor för teknik- och naturvetenskap.

Artikelbild

| Lina von Sydow är prefekt på institutionen som ska härbärgera den nya AI-professuren.

Men borde inte Uppsala universitet själva kunna finansiera en så här vikttig framtidssatsning?

– Universitetet gör mycket annat på AI-området och det förs diskussioner på rektorsnivå om satsningar. Det här är en del av det, som på olika sätt handlar om samverkan runt AI-frågan, säger Johan Tysk.