Klädda i sina sydsamiska dräkter äntrar Eva Forsgren och Therese Hällsten, båda samer boende i Uppsala, scenen i Stadsbiblioteket. Här anordnar Uppsala kommun, Region Uppsala och Samiska föreningen i Uppsala ett firande av samernas nationaldag i bildningens tecken. Efter sagoläsning för barnen är det föreläsning för vuxna, innan Eva Forsgren och Therese Hällsten berättar om samiska föreningens verksamhet.

Nationaldagen är viktig tycker de, med det fokus på det samiska den skapar. Tidigare den här dagen har de varit med vid ett evenemang på Upplandsmuseet, och intervjuats av flera andra medier.

– Att sprida kunskap och informera är väldigt roligt, för folk tycker att det är så kul att få veta mer. De inser hur lite de vet om den samiska kulturen och historien.

Artikelbild

| Eva Forsgren informerade om samiska föreningen i Uppsala som samlar ett femtiotal medlemmar.

Just det var också temat på professor Lars-Gunnar Larssons föreläsning, som ställde den typiska föreställingen om en same som en renägare i nordligaste Sverige med näbbskor och lasso i hand, mot sockenlapparna i Mellansverige och norra Uppland, som levde ett helt annat och i dag i stora stycken okänt samiskt liv fram till 1800-talet. Han tog även upp fler andra samiska grupper, som skogssamer och samer på tillfälliga besök på andra platser i Sverige, exempelvis som studenter i Uppsala.

– Det finns inte bara en samisk historia utan en stor variation, sade han.

Det här var andra året som kommunen och regionen samarbetade runt ett firande av den samiska nationaldagen, som firas över hela Sapmi för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917.

Läs mer: Därför firar samerna i dag

Artikelbild

| Nina Klinge. Nygård från Uppsala kommune och Eva Olsson kulturstrateg på Region Uppsala, stod bakom arrangemanget på Stadsbiblioteket.

– Det sker framsteg i dag, som att det här arrangemanget i Uppsala kommer till stånd utan att det är vårt, sameföreningens, initiativ, säger Therese Hällsten.