LÄS MER: Skolvalet tas upp i kammarrätten

LÄS MER: Skolplaceringar får bakläxa

– Domen är jättekonstigt formulerad. De skriver att kommunen i varje enskilt fall inte ska behöva bevisa att urvalet ger ett korrekt utfall. Men vi har ju visat att det blir fel i vårt fall. Det här är fullständigt vansinnigt, säger Andreas Raland, en av de föräldrar som påverkas av domen.

Andreas Raland säger att allt talar för att de kommer att överklaga vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

– När kommunen agerar så här riskerar det att skapa rättshaverister, säger han.

UNT har i flera artiklar uppmärksammat turerna kring skolvalet i Uppsala där förvaltningsrätten i vintras gav kommunen bakläxa. Det överklagades till kammarrätten som nu avgjort sju fall från fjolårets skolval. De handlar om hur man ska tillämpa urvalet när antalet platser på en skola inte räcker till för alla som sökt dit. Antagningssystemet innebär att den närmaste möjliga gång- eller cykelvägen mellan hemmet och skolan mäts i kommunens datorbaserade kartsystem. Avståndet till den sökta skolan jämförs sedan med avståndet till den närmaste skolan, eller den näst närmaste skolan om det är den närmaste skolan man sökt.

Problem uppstår när det bor så många barn i ett område att alla inte får plats på den närmaste skolan. Dessa elever blir i praktiken chanslösa vid antagningen också till den näst närmaste skolan. Vid fjolårets skolval drabbade det många elever i Nåntuna-området.

Förvaltningsrätten ansåg att det var fel att elever som bodde närmare Stordammen kom in på Uppsävjaskolan medan Nåntunaeleverna, som hade längre till Stordammen, placerades där. Men kammarrätten skriver i sin dom att de klagande föräldrarna inte lyckats bevisa att kommunens tillämpning av antagningsreglerna strider mot skollagen.