– Vi kommer snart att köra så långa och så många tåg som det är tekniskt möjligt. Den här frågan ligger på högsta nivå inom SJ, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

Tågpendlarna mellan Uppsala och Stockholm har under december upplevt inställda och överbelagda tåg. Liksom tidigare i höstas har vagnsbrist pekats ut som en huvudorsak. Den här gången har en havererad hjulsvarv i verkstaden en nyckelroll till problemen som kulminerade en vecka före jul.

– På hösten uppstår många hjulskador när det är halt på rälsen. I underhållet använder vi en hjulsvarv för att få en ny rund yta på hjulen. Nu har den varit helt avstängd på verkstaden i tio dagar. Och när en sådan går sönder är det illa, säger Jan Kyrk.

Har det förebyggande underhållet varit eftersatt?

– Saker kan slås sönder och skadas av olika skäl. Men visst måste vi utvärdera och titta om vi kan göra något bättre. Vi vill inte tralla på i vanlig ordning så att vi sitter här och pratar om samma problem igen om några månader. I dag har vi ett serviceintervall på 40 000 mil. Det kanske ska ligga på 35 000. Vi måste verkligen förbättra oss.

Har ni för få extra vagnar när det uppstår problem?

– Normalt har vi 15 procent extra kapacitet med vagnar att sätta in när några står på verkstaden. Det ska normalt räcka.

Borde ni öka den marginalen eftersom det uppenbarligen inte räckt till?

– Alternativet är att ta fler fordon ur trafik för att ha reservkapacitet. Och vi vill erbjuda så många vagnar som möjligt till våra resenärer.

Behöver ni köpa in fler lok och vagnar?

– I dag kör vi trafik åt Mälab i framför allt Södermanland. Mälab har köpt in egna tåg som börjar levereras våren 2019. Då får vi tillbaka 20 hela tågset. Det är en rätt ansenlig mängd lok och 100 vagnar. Vi kommer då att kunna ha en extremt hög marginal och vagnar för att skapa ännu mer tågtrafik. Då blir problemet det omvända, vad vi ska använda tågen till.

Behöver resenärerna vänta till 2019 innan det blir bättre?

– Redan efter julhelgerna kommer vi att disponera om fler vagnar från den mer långväga trafiken till linjen mellan Uppsala och Stockholm. Talar vi i termer av prioriteringar så prioriterar vi den här linjen där vi haft en stor resandeökning. Och vi kan lite självkritiskt säga att vi har varit för dåliga på att omdisponera fordonsflottan och se till att vagnarna går där de gör mest nytta.

Vad händer då på långlinjerna när det blir färre vagnar där?

– På långlinjerna säljer vi bokade biljetter. Så det innebär helt enkelt att vi säljer färre biljetter på de linjerna.

Om det blir problem med vagnfel igen, hur snabbt går det att flytta vagnar från bokade tåglinjer då?

– Vi kan boka om resenärer med några timmars varsel.

Ni har fått kritik från politiker för att ni har minskat kapaciteten. Hur ser ni på det?

– Vi vill ta emot alla resenärer och vi har inte brutit något avtal med Mälab eftersom vi inte har något avtal om antalet platser. Det är vi själva som valt att öka trafiken.

Ligger det inte något i kritiken menar du?

– Det är klart att det ligger något i kritiken. Det är samma kritik som resenärerna för fram. I grunden är det också något positivt att vi fått många fler resenärer med movingo än vad vi hade räknat med. Tidigare har det varit en tröghet när man genomfört förändringar av den här typen. I dag är det fler som åker tåg mellan Stockholm och Uppsala än det har varit någonsin tidigare.