Som tidningen tidigare skrivit bygger Vattenfall en ny fjärrvärmeanläggning i Boländerna. Anläggningen ska bli mer klimatsmart och minska koldioxidutsläppen med 170 000 ton.

2015 listades anläggningen i Boländerna som Sveriges tolfte största klimatutsläppare och det är därför det byggs en ny och mer miljövänlig anläggning. En del av byggnationen är ett torn målas om i en kycklinggul färg. Tidningen ringde upp och frågade varför.

– Den ska färdigställas under sommaren och vi jobbar med ytskikten just nu. Det är en kylackumulator. Vi är inne i slutfasen av byggandet med den kylackumulatortanken, och den gula färgen är till för isolering sen kommer där läggas till plåt i röd och brun tegelfärg. Det gör vi för att den ska kunna smälta in i miljön och inte sticka ut för mycket. Det ingår i det arbete som vi gör med hela området, säger Lars-Åke Linander, pressekreterare på Vattenfall.

Den gula färgen är en sorts skyddsfärg som används för isolering och för att skydda mot just rost. Färgen används mest på industribyggnader.

– Vi tror att vi kommer vara klara med arbetet i höst någon gång, säger Lars-Åke Linander.

En kylackumulator är en vattenbehållare där kallt vatten sparas för att kunna användas till fjärrkyla. Vattenfall förmedlar fjärrkylan till bland annat GE Healthcare och deras anläggningar. Resten av anläggningen i Boländerna producerar fjärrvärme åt 7 000 villor samt 2 500 företagskunder.