Den aktuella kvinnan uppges klara sig bra fysiskt, förutom risk att hon kan falla. Hon är dock deprimerad sedan lång tid och upplever tillvaron som meningslös. Medicinering har inte hjälpt.

93-åringen bad att få flytta in på ett äldreboende men kommunen sa nej. Hennes omvårdnadsbehov ansågs inte tillräckligt omfattande och kvinnans psykiska ohälsa är enligt kommunen en fråga för sjukvården.

Men förvaltningsrätten slår fast att hon har rätt att komma till ett boende för äldre.

Domstolen hänvisar bland annat till ett läkarutlåtande där det framgår att kvinnan behöver social samvaro eftersom hon mår mycket bättre om hon har någon att prata med.