Vad händer på manifestationen?

– Vi kommer att ha talare, Uppsalabor som pratar om den demokratiska rätten att mötas och som med ord kan visa att demokratin är stark, att vi har utrymme för att tycka och tänka fritt. För mig är det viktigt att det är vanliga Uppsalabor som pratar och känner igen sig i rätten att ses.

Och hur väcktes tanken?

– Det var efter händelserna under manifestationen mot människohandeln i Libyen. Jag var där och jag såg vad som hände när NMR-medlemmar var på Stora torget. Deras taktik var att skrämma folk. Då kände jag att vi måste stå upp för demokrati och allas lika värde och få tillfälle att sluta upp kring viktiga frågor som berör våra och andra människors liv.

Varför är det viktigt just nu?

– Det öppna samhället är under hot när en sån här attack kan ske. Det viktiga är att det här inte ska få ta makten från folk i Uppsala.

Ja, du var själv på Stora Torget, vad såg du?

– NMR-anhängare gav sig på explicit svarta människor, det var smärtsamt att så tydligt få erfara att personer som på ett eller annat sätt avviker från deras förlegade bild av svenskheten är mer utsatta i såna situationer.