-  Devisen i Universitetshuset är en belastning, säger universitetsprofilen Leif Lewin som nu vill att den byts ut.

Mossigt, piggt provocerande eller filosofiskt fascinerande? I över 125 år har mottot ovanför portarna till Universitetsaulan provocerat: ”Tänka fritt är stort, tänka rätt är större” . Och hjärncellerna går snabbt i spinn hos dem som passerar förbi när UNT är på plats under inskriptionen. En av dem är Lars Löfqvist, forskare i religionshistoria med etik som specialitet. Han tycker inte alls det är givet att mottot är dogmatiskt och gammaldags.

– I sak är det inget självändamål att tänka fritt. Ska jag välja mellan rätt beslut och ett fritt beslut väljer jag ju rätt beslut. Men frågan är vad som är rätt? I vissa fall går det ju att undersöka empiriskt genom att ta reda på det, i andra fall kan det handla om att bästa argumentet vinner. Jag tycker att man kan se något av att vara sanningssökande i det här mottot.

Det håller inte statsvetaren Leif Lewin, professor emeritus och tidigare vicerektor, med om. I ett brev till rektor Eva Åkesson skriver han nu att mottot är mycket besvärande för Uppsala universitet och bör bytas ut.
– Devisen går inte att försvara. Och var jag än är påminner människor jag träffar om den, säger han.

Ett byte av motto skulle bli spektakulärt och ska inte ske i smyg, menar Leif Lewin. I stället borde universitetet bytet bli festligt och ske med pompa och ståt och symposier och diskussioner på temat tankens frihet.
– Det vore en fjäder i hatten för vår rektor om hon stod upp för den akademiska friheten på det här sättet, säger han som själv föreslår Strängnäsbiskopen Thomas Simonssons strof ”Frihet är det bästa ting” som möjligt nytt motto.

Det var 1700-talsförfattaren Thomas Thorild som skrev de bevingade orden som hamnade i Universitetshuset när det byggdes i slutet på 1800-talet. Spelet bakom valet av motto är inte helt klarlagt, men idé- och universitetshistorikern Carl Frängsmyr har försökt bena ut turerna. Han menar att dåvarande rektorn förmodligen hade högre och mer filosofiska motiv med valet än att bara försöka rätta in studenter och lärare i ledet i en tid när högljudda politiska fritänkare av vissa, inte minst kung Oscar, sågs som farliga.

– Kombinationen av oscariansk tyngd i utformningen och ett budskap som i våra postmoderna tider känns ålderdomligt gör ju att mottot är som gjort för att provocera. Men jag tycker man ska det som en del av det levande museum över 1800-talet som hela Universitetshuset är i dag. Där kan man inte bara dra ifrån och lägga till för att det ska passa dagens smak.