I första hand står individen i centrum, förklarar Diskrimineringsbyråns jurist Gina Sharro som tillsammans med informatören Lina Gidlund driver verksamheten. Den som upplever sig diskriminerad, eller som funderar över om han eller hon är utsatt för diskriminering, kan vända sig till byrån och få snabba besked och råd.
- Någon kanske vill gå till domstol, någon kanske bara vill få kunskap om reglerna. Vi kan hjälpa till genom att medla eller bara ta kontakt med en arbetsgivare och få veta vad som hänt, förklarar Gina Sharro.
Byråns andra funktion blir att sprida kunskap och erbjuda utbildning till företag, organisationer, skolor och andra.

Alla former av diskriminering
Bakom Diskrimineringsbyrån står Uppsala föreningsråd med finansiering från Integrationsverket. Inom rådet finns stor erfarenhet av diskrimineringens olika ansikten i samhället. En bakgrund till initiativet är Uppsala kommuns egen pejling av integration förra året. Resultaten pekar på att diskriminering är en tämligen osynlig företeelse bland dem som inte själva drabbas. Betydligt färre svenskfödda hade bevittnat etnisk diskriminering på sin arbetsplats, jämfört med utrikes födda.
Byråns arbetsfält gäller alla former av diskriminering; etnicitet, kön, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. På sikt finns förhoppning att byrån ska kunna bistå klienter i rättsprocesser. Till en början slussar man vidare till rätt ombudsman och ger hjälp att anmäla.
Byrån är öppen för alla i Uppsala kommun och erbjuder drop in eller fasta telefontider några gånger i veckan. Rådgivning och mer omfattande insatser sker efter tidsbokade besök. I lokalen centralt i Uppsala finns broschyrer och litteratur i ämnet. Lina Gidlund betonar att uppgiften inte enbart — och kanske inte i första hand — är att ge pekpinnar eller underbetyg till arbetsgivare och andra som diskriminerar:
— Vi vill komma in på ett tidigare stadium och hjälpa dem som vill undvika att diskriminera. Förmedling av kunskap är en viktig del för att motverka diskriminering, säger hon.

Stort behov
Bakom de båda byråanställda finns en styrgrupp med representanter från skilda delar av Uppsala; etniska grupper, idrottsrörelsen, funktionshindrade, vården.
Ekonomiskt är verksamheten tryggad ett år framåt, därefter är målet att ha fått tillräckligt med bidragsgivare samt kunna sälja utbildning till företag och organisationer.
Efter ett halvårs verksamhet sker en första utvärdering. Gina Sharro visar ingen oro för att byrån ska bli en kortlivad aktör i Uppsala:
- Vi kommer att fylla ett så stort behov att man inte klarar sig utan oss. Jag önskar att det ska bli naturligt för exempelvis kommunen att skicka individer vidare hit, när man kanske inte har tiden eller kunskapen själv. Når vi dit blir jag överlycklig.