En då 63-årig kvinna som var bosatt i Uppsala län sökte sjukersättning 2016. Efter en hjärnblödning hade hon fått svåra balansproblem. Enligt ett läkarintyg var hon tvungen att ta stöd med armarna för att inte ramla när hon stod upp.

Till följd av hjärnskadan hade hon dessutom fått nedsatt syn på ena ögat och svårt att koncentrera sig i röriga miljöer.

En neurolog bedömde att hon på grund av sina handikapp skulle ha stora svårigheter att hitta ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Försäkringskassan sa dock nej till sjukersättning. Motiveringen var att hon kunde ta ett anpassat arbete i stressfri miljö som inte krävde någon högre grad av koncentration och som kunde utföras sittande.

Hon nekades sjukpenning i april 2017. I juli 2017, tre månader efter avslaget, avled kvinnan.

Före sin död hade hon överklagat till förvaltningsrätten i Uppsala. Trots att kvinnan inte längre var i livet tog domstolen upp ärendet eftersom det fanns "ett rättsligt befogat intresse av att få saken prövad".

I domen, som nyligen avkunnades, fastställer förvaltningsrätten att hon inte haft rätt till sjukpenning. Hennes arbetsförmåga hade inte varit tillräckligt nedsatt, enligt domstolen.

– Jag blev lite chockad när jag fick se domen. Jag visste inte att min mamma hade överklagat, säger hennes son Björn Vahlberg.

Han tycker att Försäkringskassan hanterade hans mamma på ett "bedrövligt vis".

– Hon blev förtvivlad när hon nekades sjukpenning. Hon var så yr att hon inte ens kunde ta sig till bussen. Ändå skulle hon söka jobb.