Krypton har kunnat säljas lagligt över bland annat internet, men med en narkotikaklassning av o-desmetyltramadol skulle detta inte längre vara möjligt. En narkotikaklassad produkt får inte tillverkas, säljas eller föras in i landet utan tillstånd av Läkemedelsverket.
I december förra året rapporterade Rättsmedicinalverket att nio personer avlidit under 2010 till följd av att de använt Krypton. I produkten har ”naturämnet” kratom spetsats med o-desmetyltramadol.