Enligt Uppsala tingsrätt mår flickan inte dåligt av att träffa sin mamma. Beslutet väcker starka känslor inom socialtjänsten.

Den 5 december i fjol inkom den då drygt ett år gamla flickan till Akademiska sjukhuset med skador över hela kroppen. Det handlade om dels blåmärken och rodnader, dels skador som tydde på att barnet skållats med het vätska.
Den läkare som undersökte flickan hade aldrig sett så mycket skador på ett barn och enligt tingsrätten hade hon utsatts för en mycket hårdhänt hantering.
Den 21-åriga kvinnan har uppgett att hennes dotter ”sett totalt misshandlad ut”, ändå hade hon inte sökt vård för flickan när skadorna upptäcktes. Varför kunde hon inte förklara under rättegången.

21-åringen, som missbrukat narkotika den aktuella dagen, sa att hon inte slagit flickan. Eftersom domstolen inte kunde utesluta att någon annan kan ha medverkat dömdes hon till tio månaders fängelse för medhjälp till grov misshandel.
Efter brottmålsdomen, som föll i mars, har tingsrätten tagit upp frågan om kvinnan ska få ha fortsatt kontakt med sin dotter.
Beslutet, som kom i onsdags, innebär att 21-åringen ska få träffa flickan två timmar i veckan under övervakning. Tingsrätten motivering är att flickan fortfarande är mycket liten och att hon inte mår dåligt av att börja träffa sin mamma igen.
För ett mindre barn är det även ”av större vikt att kontakten med föräldern inte är avbruten under en längre tidsperiod.”

Ettåringens pappa, som inte varit inblandad i brottet, hade begärt att få ensam vårdnad om flickan. Tingsrätten framhåller att barnens bästa ska komma i första rummet i vårdnads- och umgängesfrågor och om föräldrarna inte har stora samarbetssvårigheter är gemensam vårdnad bäst. I det här fallet finns inga samarbetsproblem mellan föräldrarna och i det interimistiska, det vill säga tillfälliga, beslutet avslås därmed pappans begäran om ensam vårdnad.
– Många har varit mycket upprörda över att en förälder som misshandlat sitt barn så här grovt får behålla vårdnaden och att barnet dessutom ska tvingas till umgänge med föräldern. Ingen hänsyn har tagits till barnets känslor, säger en person som arbetar inom socialtjänsten i Uppsala.

Även pappans juridiska ombud advokat Olof Wijk är kritisk.
– Att mamman ges umgängesrätt kommer att överklagas. Visserligen kommer barnet att skyddas genom att umgänget är övervakat. Men ett övervakat umgänge är tänkt som en tillfällig lösning i väntan på att det ska övergå i ett normalumgänge.
– I det här fallet bör det inte på flera år bli frågan om ett normalt umgänge utan övervakning. Därför är det inte meningsfullt att inleda ett övervakat umgänge, anser Olof Wijk.
Flickan ska tills vidare bo hos sin pappa. Enligt Olof Wijk är det vanligt att föräldrarna får behålla gemensam vårdnad i avvaktan på att socialtjänstens vårdnadsutredning blir klar.