Redan i höstas valde förvaltningsrätten att ge två elever rätt när deras föräldrar överklagat Uppsala kommuns beslut av deras skolplacering. Kommunen valde där att ge två andra elever rätten till platserna vid Nåntunaskolan och Uppsävjaskolan med stöd av syskonförtur.

I veckan kom domarna från kammarrätten som går på förvaltningsrättens beslut.

– Det är för tidigt att säga så mycket om det ännu. Vi behöver sätta oss ned med våra jurister och analysera vad den här domen innebär för oss och eventuella möjligheter att överklaga till högre instans. Det är vad vi kommer att göra nu den närmaste tiden. Den här frågan har prioritet, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Artikelbild

| En elev nekades plats på Uppsävjaskolan då Uppsala kommun gjorde bedömningen att ge den till en annan elev med stöd av syskonförtur.

Vad som händer med elevernas placering är nu oklart – trots att de har fått rätt i två instanser.

– Det är för tidigt att säga innan vi har landat i ett beslut kring om hur vi ska gå vidare, säger Caroline Hoffstedt.

Hur stor är din besvikelse?

– Jag tycker att det är viktigt med syskonförtur. Jag ser det som ett sätt för familjer att få ihop sina vardagspussel. Och under den tiden som vi inte har haft syskonförtur i vårt regelverk var det flera föräldrar som vände sig till mig och uttryckte att det försvårade i deras vardag. Jag skulle verkligen vilja se att vi som kommun ska kunna använda syskonförtur inom den geografiska gränsen på två kilometer som vi har satt upp.

Uppsala kommun kan nu överklaga domarna till högsta förvaltningsdomstolen, som är sista instans, inom tre veckor. Men det är inte säkert att fallet tas upp. Till att börja med krävs ett prövningstillstånd.

– Att vi överklagade till kammarrätten handlar om att vi har bedömt att rättsläget är oklart, och att vi har olika domar. De som är ute i landet har fått både gillanden och avslag till kommunernas fördel. Generellt kan jag säga att jag tycker att det är viktigt att vi får klarhet i den här frågan juridiskt. Det är också så att vi har gjort påtryckningar mot regeringen och fått besked om att der ska införas syskonförtur i lagstiftningen, och även inför det är det viktigt med ett rättsligt underlag. Det kommer så klart väga in i om vi ska överklaga eller inte, säger Caroline Hoffstedt.

Men en lagändring kommer inte att ske på tre veckor?

– Nej, men inför en lagförändring behöver också en utredare stöd och underlag från olika domar och dess utfall i detta.