I slutet av december 2017 hade mannen och hans fru ett möte med en familjehemssekreterare angående familjehemsplacering av ett barn. Innan mötet hade mannen, som är i 40-årsåldern, förvarnats om att de skulle få ett besked som inte var positivt. När mannen väl meddelades att sonen fortsatt skulle vara placerad i familjehem blev han upprörd och slog sekreteraren i ansiktet. Efter händelsen gick han direkt till polisen och anmälde att han slagit en tjänsteman. Han döms nu för gärningen av tingsrätten, och påföljden blir en villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst. Han ska även betala 5000 kronor i skadestånd till familjehemssekreteraren.