Ska kalkonkött få kallas kassler? Och är bacon så förknippat med gris att ordet kalkonbacon inte ska få finnas som beteckning i butikerna?
Det är ett par frågor som förvaltningsrätten i Uppsala brottats med den senaste tiden.
Bakgrunden är att Livsmedelsverket i Uppsala under hösten 2015 förbjöd företaget Ingelsta Kalkon att använda vissa begrepp på sina varor. Förbudet gällde tre produkter som salufördes under namnen "Julskinka av kalkon", "Kalkonbacon" respektive "Kassler av kalkon".
Livsmedelsverket hänvisade till EU-regler och menade att märkningen var vilseledande. Begreppen skinka, kassler och bacon är så starkt förknippade med produkter från gris att de måste anses utgöra vedertagna beteckningar. Risken finns att konsumenterna förväxlar kalkonprodukter med grisvaror, skrev myndigheten i sitt beslut där företaget förbjöds att fortsätta sälja produkterna på marknaden.
Ingelsta Kalkon överklagade säljstoppet. Företaget påtalade att ordet kalkon fanns tydligt angivet på förpackningarna tillsammans med en bild på en kalkon. Användningen av beteckningarna kunde inte medföra någon hälsofara för konsumenterna.
Förvaltningsrätten konstaterar att livsmedelsmarknaden är under förändring och att alltfler konsumenter vill ha alternativ till traditionell mat som griskött.
Utvecklingen har kommit så långt att konsumenterna förstår att en produkt inte alltid är gjord av gris även när ord som skinka eller bacon används.
Domstolen upphäver Livsmedelsverkets förbud och tillåter företaget att släppa ut sina kalkonprodukter på marknaden igen.