Det har snart gått två år sedan det togs beslut om insats för kvinnan enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta. Men ännu har inte kvinnan, som har fysiska begränsningar och tidigare varit sjukskriven, fått någon plats i daglig verksamhet. Nu kräver IVO Uppsala kommun på drygt 100 000 kronor i straffavgift för den långa väntetiden.

Syftet med insatsen daglig verksamhet är att en person ska få en meningsfull sysselsättning som tar hänsyn till dennes förmågor och behov. Kommunen är enligt lagen skyldig att följa upp vilka som omfattas av lagen, och säkerställa att deras behov av service och stöd tillgodoses.

IVO skriver i sitt beslut att vissa försök har gjorts att hitta en plats åt kvinnan. Men sammantaget har kommunens försök enligt IVO inte varit tillräckliga, och därför utdelas straffavgiften. Syftet med avgiften beskrivs som att motverka kommunalt lagtrots.