Den höga belastningen på sjukhuset ger ett ansträngt läge på akutmottagningen eftersom patienter ofta blir kvar där istället för att flyttas till respektive avdelning. För att lätta på trycket så planerar man att utöka med 21 nya vårdplatser.

– Även om man blir bedömd i tid på akutmottagningen så kan det dröja innan man får en plats på en avdelning. När beslut väl tagits om att patienten ska läggas in på sjukhuset så kan de få ligga kvar på akuten för länge eftersom det inte finns några lediga vårdplatser, säger Marianne van Rooijen, biträdande sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

De 21 nya vårdplatserna är ett svar på en anmälan som skyddsombuden på akutmottagningen har gjort om att patienter blir kvar länge på akutmottagningen.

Hur tror du att skyddsombuden tänker kring de 21 nya vårdplatserna?

– Jag tror att de tycker att det är för lite, men att det är bättre än ingenting, säger Marianne van Rooijen.

Det kommer även blir fler alternativa vårdplatser, som till exempel på hotell eller inköpta platser på sjukhem. Det långsiktiga målet är att utöka med ett 70-tal vårdplatser fram till 2020.

– Vi skulle även vilja upprätta en tidsgräns för när en patient ska ha kommit till sin vårdplats, likt den tidsgräns som finns till för hur snabbt du kan få akutvård, som nationellt ligger på fyra timmar. I nuläget vet vi inte exakt hur lång tid det ska handla om, säger Marianne van Rooijen.