Utbildningsnämnden stängde av gymnasisten fram till sommarlovet 2019 eftersom skolan inte kunde säkra andra elevers trygghet och studiero när eleven fanns på plats.

Han ska bland annat ha tittat på elevlistor och vapensidor på nätet parallellt och enligt utbildningsnämnden förekom rykten på sociala medier om en skolskjutning.

Vid ett tillfälle befarade rektorn att han haft med sig ett vapen till skolan.

Pojken misstänktes även för att ligga bakom anonyma meddelanden med obehagligt innehåll som skickas till andra elever. Gymnasisten anklagades vidare för att använt sin skoldator för att köpa tobaksvaror som han sålt under lektionerna.

Till följd av anklagelserna blev han anmäld till polisen som beslagtog hans dator.

Både elever och skolpersonal uppgavs vara mycket rädda på grund gymnasistens "gränslösa beteende".

Eleven överklagade avstängningen och framhöll att han inte hotat någon. Han medgav att det var fel att sälja tobak i skolan men att det inte var olagligt. Avstängningen skulle enligt eleven själv försätta honom i utanförskap.

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att utbildningsnämnden brustit i sin skyldighet att kommunicera de uppgifter som legat till grund för beslutet. Domstolen menar även att påståendena om elevens gränslösa beteende var vaga och att det som förts fram om hemsidor med hotfullt innehåll baserades på uppgifter från andra elever.

Hans tobaksförsäljning på lektionstid var visserligen olämplig, men det var oklart "på vilket sätt andra elever har anledning att känna sig otrygga till följd av detta".

Följden blir att avstängningen upphävs.

I november berättade UNT om en 17-åring i Uppsala vars bostad stormades av polisen efter rykten på sociala medier om att han planerade en skolskjutning. Den 17-åringen har inget samband med det aktuella ärendet i förvaltningsrätten.