I början av läsåret 2016 ska de båda eleverna ha varit vänner, en bild som sedan ändrades. Den ena eleven ska direkt och öppet eller indirekt och subtilt markerat att eleven inte fick vara med i kompisgruppen eller ignorerat hen på olika sätt. Under vårterminen 2017 ska den andra eleven ha blivit alltmer öppet negativ gentemot den utfryste, såväl enskilt som inför andra i klassen. Den ena eleven ska vid olika tillfällen skrikit nedsättande till den andra, nypt hen i armen och uttalat hotelser.

Under ett utvecklingssamtal 2017 nådde informationen fram till personal på skolan och situationen lugnade då ner sig när den ena eleven bad om ursäkt. Men under höstterminen återuppstod problemen, eleven bjöds inte med i olika sociala sammanhang under raster eller efter skolan och klasskamraterna svarade inte heller i klassens chattgrupp när den utsatte ställde frågor. Hen fick även inte följa med på en utflykt som många elever i klassen skulle på, hela situationen medförde att eleven inte längre ville gå till skolan.

Barn- och elevombudet förelägger skolan att senast 15 april 2018 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.