Tisdagens snöfall blev den första riktiga prövningen för kommunens snöröjare. Organisationen är sig ganska lik från år till år. Efter utvärderingar görs endast mindre justeringar av uppdraget, som är fastställt i ett ramavtal med entreprenörerna.

– En snittvinter kostar vinterväghållningen omkring 80 miljoner kronor. Men det kan variera med 50 procent uppåt och nedåt, säger Roger Lindström, driftschef på Uppsala kommun.

Den största delen av snöröjningen utförs av privata entreprenörer. Grovt räknat handlar det om 80 procent av det Roger Lindström kallar den operativa verksamheten av den kommunala snöröjningen som är upphandlad. Till det kommer insatser där kommunala bolag eller andra fastighetsägare är ansvariga.

Här i Mälardalen är det en utmaning att hitta företag som är villiga att ta på sig uppdraget.

– De måste stå i beredskap och vara beredda att prioritera bort andra jobb. Det finns ingen som har möjligheter att ha maskiner som står still hela året och väntar på vintern.

På tisdagsförmiddagen har Roger Lindström svårt att uppskatta slutnotan för nattens och dagens snöfall. Det beror på hur vädret utvecklar sig under dagen och kvällen.

– Morgoninsatsen var avklarad vid halv åtta-tiden. Sen får vi se hur vädret utvecklar sig. Det kan komma en decimeter till under dagen. Men vi ligger precis på en temperaturgräns och blir det någon grad varmare kommer det som regn i stället.

Den första morgoninsatsen den här tisdagen beräknar Roger Lindström grovt att den kan ha kostat ungefär en miljon kronor.

Sett över säsongen är det egentligen inte mängden snö som avgör om det blir en dyr eller billig vinter ur kommunens perspektiv.

– Förra vintern hade vi mycket halkbekämpning. Under hela vinterperioden var det temperatursvängningar runt nollan. Och det gör att vinterväghållningen inte blev så billig som många tror, trots att det inte var så mycket snö. I fjol lade vi ut 30 ton sand. Och uppsopningen av gruset är också en del av kostnaden för vinterväghållningen, säger Roger Lindström.

Blir det en billig vinter, kan pengarna då användas nästa år?

– Vi har inga möjligheter att föra över pengar mellan åren utan de går tillbaka till kommunkassan och prioriteras mot behoven i hela kommunen kommande år. På samma sätt finns ingen begränsning mot att överskrida budgeten om det skulle behövas. Vi kan inte sluta snöröja bara för att pengarna i budgeten tagit slut.