LÄS MER: Akademiska går 150 miljoner back

LÄS MER: Akademiska svarar om fakturamissarna

– De här siffrorna stämmer inte. Vi kan inte godkänna en delårsrapport som Mållgan har skrivit. Jag bor i det här länet och alla vi som sitter här inne bor i det här länet. Och det känns inte bra, säger Lina Nordquist (L).

Tillsammans med övriga allianspartier yrkade hon på att fullmäktige skulle underkänna delårsrapporten. Inte ens majoriteten yrkade på att delårsrapporten utan röstade för att godkänna delårsrapporten utan valde att enbart "lägga den till handlingarna" med ett tillägg som beskriver det faktureringsfel som begåtts.

– Det vi kan göra enligt kommunallagen är att lägga den till handlingarna. Vad är annars konsekvensen av att underkänna den? Ska man gå tillbaka och arbeta om den? Att visa ödmjukhet är en lärdom man kan dra åt båda hållen av detta. Lika väl som man inte ska ta åt sig äran för omständigheter man inte kunnat påverka politiskt ska man heller inte ge ansvar för något man påverkat politiskt, säger Malena Ranch (MP).

Erik Weiman (M) var inne på samma linje.

– Att lägga redovisningen till handlingarna är en väl så grav reprimand mot regionstyrelsen och hanteringen av ärendet. En återremiss innebär bara att vi får ta samma debatt i februari igen. Och då är det mer angeläget att diskutera ansvarsfrihet i samband med att årsredovisningen för hela året ska behandlas. Men jag ingår i min partigrupp och kommer att rösta med dem, säger Erik Weiman.

Att känslorna stundtals gick höga visade också en felsägning av Börje Wennberg (S) som lockade till skratt i lokalen.

– Att jag skulle haft information om detta som jag inte lämnat vidare vill jag å det bestämdaste bekräfta, sade Börje Wennberg från talarstolen.