- Jag är en vanlig småsparare. Det rör sig om en stor del av mina besparingar, säger han.
Erik lockades av löftet på 12 procents ränta och satsade 350 000 kronor som gått till Acme i Uppsala. Efter ett år skulle pengarna plus ränta återbetalas.
- Providentor som marknadsförde Acmes produkter garanterade att mina pengar var skyddade av försäkringar men det visade sig inte stämma.

Många undanflykter
Han var lovad att få tillbaka nära 400 000 kronor och utbetalningen skulle ha skett för en månad sedan.
- Acme har kommit med alla möjliga undanflykter men några pengar har jag inte fått. Ju längre tiden gått, ju mer har jag anat att allt inte står rätt till.
- För min ekonomi är det här mycket kännbart. Jag antar att spararnas insatser bland annnat gått till bland annat att köpa den fastighet som Acme äger i Uppsala.
För några dagar sedan gjorde han en anmälan till Ekobrottsmyndigheten.