UNT pratade med Joel Ragnarsson, kundombudsman på SJ för att få klarhet.

Var ansöker resenären om ersättning för försening eller inställd tåg?

– Om man rest med SJ är det till oss man ska vända sig. Det finns ett formulär på hemsidan och där anger man att det är ett Movingokort man rest med. På hemsidan finns det riktlinjer för hur mycket man får tillbaka beroende på hur försenat tåget är. Har du rest med annat bolag än SJ ska du vända dig till dem.

Får jag ersättning för att jag inte fått någon sittplats?

– Nej, det finns ingen ersättning för det. Det har gjorts många insatser för att ordna så alla ska kunna sitta. Det är många fler som reser med tåg nu och när tåg ställs in blir det tyvärr ont om sittplatser.

Får man ersättning även om Movingobiljetten inte scannas på tåget?

­– Personalen viserar normalt kortet ombord på tåget men så är inte alltid fallet. Om kortet inte har viserats och resenären behöver söka ersättning för försening så kan man ansöka om det ändå på vår hemsida så lovar vi att titta på det enskilda fallet.

Kan jag få betalt för en taxibiljett om tåget inte kommer? Måste jag ringa och kolla det innan?

– Man kan få ersättning för att ta annat färdmedel, såsom bil, flygbuss eller taxi. Men det beror på om sträckan som tåget åker mellan start- och slutstation är mer eller mindre än 150 km. Är den mer än 150 km så behöver resenären stämma av med SJ först att det är okej att ta taxi. Är hela sträckan för tågresan mindre än 150 km så har resenären rätt att ta del av ett basbelopp utan att kolla med oss först. Men då får man ersättning för det billigaste färdmedlet. Kan man ta bussen men tar taxi istället så får man ersättning för vad bussen skulle ha kostat.