UNT träffar Simon Alm vid en av Uppsalas kanske mest anrika platser, Uppsala högar. Han har själv valt platsen därför att den, som han säger, knyter många generationer samman och ger perspektiv på utvecklingen i Uppland och hela vårt samhälle.

–  Uppsala högar speglar Sverige från asatro till övergången till kristendom. En intressant plats som kan lära oss om vår historia och vårt kulturarv.

Den övergången handlade ju också om impulser från en ny kultur och religion, den kristna. Sånt är ni kritiska mot när det gäller dagens invandring. Varför då?

Artikelbild

| Simon Alm, gruppledare för SD, tycker att Gamla Uppsala är en symboliskt viktig plats i Uppsala som knyter samman generationer med historien från asatro till kristendom.

– Vi ser övergången mer som en form av utveckling, och det är inte farligt. Dagens invandringspolitik har lett till ökat våld och turbulens i samhället, brist på bostäder och parallella strukturer med grov brottslighet. I en sån situation är det läge att ta en paus i invandringen så att Uppsala kan läka och bli ett helt Uppsala igen.

Hur kan Svensk historia och det Uppländska kulturarvet spela roll i det?

– Många unga vet väldigt lite om Upplands historia och varifrån de själva kommer. Vi tycker det är viktigt att synliggöra vad tidigare generationer gått igenom och åstadkommit.

Ni vill också att dagens offentligt finansierade kultur ska vara folkets kultur med fokus på det svenska. Arkitekturen ska vara klassisk. Vad är det ni är ute efter?

– En större bredd. Stadsteatern och Konserthuset får 100 miljoner kronor i kommunalt bidrag varje år. Vi anser att det är svårt att motivera om det inte går till en bredare publik. Om de får bära en större del av sina kostnader själva så måste de bredda sin repertoar för att nå en bredare publik. Få i min generation besöker Stadsteatern och Konserthuset i dag.

Är inte risken att samtidens konst och kultur kvävs?

– Skapandet kommer att finnas i Uppsala även om vi styr. Men det är inte självklart att Uppsala ska utformas av enskilda konstnärers starka önskemål som i dag. Ett konstverk ska inte kunna ställas upp utan folkets stöd och vi vill att Uppsalaborna ska få folkomrösta om hur vissa byggnader ska se ut.

Vilken är SD:s viktigaste fråga för dig i höstens val?

– Det är tryggheten. En del av de problem vi ser nu är ju kopplade till invandringen och speciellt då ensamkommande som begår brott i Uppsala city. Vi vill ha en folkomröstning om invandringen och en invandringspaus.

Varför ska inte Uppsala ta sitt ansvar för invandring som alla andra kommuner?

– Varje kommun måste se över sitt. Om medborgare i andra kommuner vill leva i ett otryggt samhälle så är det deras sak.

De som flyr från krig och förtryck, ska inte heller de erbjudas en fristad här?

– De asylsökande som kommer från exempelvis Danmark till Sverige flyr inte från krig. Däremot borde vi satsa mer på våra medmänniskor som lever i eller i anslutning till katastrofområden med krig, förtryck, extrem fattigdom, svält och naturkatastrofer, säger Simon Alm.

SD vill också sänka skatten med 30 öre, öka insatserna för de äldre, öppna medborgarkontor på mindre orter, sätta ett tak för hur högt man får bygga i stan och införa ett tiggeriförbud .

Dessutom vill ni att det ska vara lättare att ta bilen till city. Hur ska alla bilar få plats?

– Uppsala växer och vi måste se till att det går att komma fram i trafiken. Vi tycker inte att man ska ta bort körfält som man gjort på Råbyleden. Det är bättre att lägga cykellederna genom parker och grönområden så att gatorna kan vara breda. Vi vill också ha flera p-hus i centrum.

Vilket stöd tror du SD får för den politiken i höstens kommunalval?

– Vi fick 6,6 procent av rösterna vid valet 2014. Jag tror det är rimligt att vi får det dubbla i år med de opinionssiffror vi har i dag. Vi räknar med en vågmästarställning och kommer att söka stöd för vår politik i gemensamma frågor med övriga partier.

För ni samtal med några redan i dag?

– Vi är pragmatiska och för en dialog med alla partier som vill ha det med oss. Nu vill ju även socialdemokrater och moderater ha kameraövervakning och vakter för att öka tryggheten, frågor som vi drivit länge. Vi får se vilka öppningar som finns efter valet.

När man läser er politiska plattform nämns ordet jämställdhet knappt och ni är emot skolans "könsrollsexperiment" . Hur ser SD på jämställdhet?

– Vi ser jämställdhet som en självklarhet. Jag tycker inte vi ska experimentera utan se till att män och kvinnor har samma möjligheter att utbilda sig och göra val de trivs med. Om de ger olika utfall könsmässigt så är det logiskt. Kvinnor och män är inte helt lika. Men det ska finnas förutsättningar att ta sig fram för den som vill. Man ska inte lura in män och kvinnor i val de inte vill ha, säger Simon Alm.

Under våren har interna anklagelser riktats mot SD:s ledning i Uppsala län. Det handlar bland annat om maktfullkomlighet och hårt styre. Pavel Gamov, som tidigare hade en ledande ställning i partiet, har bett om ursäkt för det.

Har du något att be om ursäkt för, Simon Alm?

– Nej, jag försöker alltid agera så att jag inte hamnar i situationer som jag behöver be om ursäkt för. Jag gör inte allt rätt. När det blivit fel så har tanken från början alltid varit att åstadkomma något bra.

Hur ser Uppsala ut om 20 år om SD får styra?

– ...Jag låter det stanna vid en känsla. Vi är fler Uppsalabor än idag men staden känns ändå lugnare med mer harmoni i stadsbilden. Den som bor på landsbygden känner sig mer inkluderad och samhället finns där när man behöver det. Det gäller lika för alla.