Fastighetsnämnden tog på torsdag ställning till ett förslag till samarbetsavtal där SNF anslår drygt hälften av byggkostnaden för trappan.
En asptrappa vid Ulva kvarn blir ytterligare ett steg på vägen som gör det möjligt för aspar och andra fiskarter att vandra mellan Ekoln och upp genom Fyrisåns vattensystem. Tidigare har asptrapporna vid Islandsfallet och Kvarnfallet inne i centrala Uppsala gjort Fyrisån upp till Ulva tillgänglig för fiskarna att leka i.
Trappan vid Ulva har kostnadsberäknats till 3,5 miljoner kronor. SNF står för 2 miljoner kronor av den summan. Fastighetsnämnden ska enligt beslutet på torsdagen skjuta till de resterande 1,5 miljonerna ur 2010 års investeringsbudget. Kommunen åtar sig genom avtalet också att anlägga asptrappan.