Vad din marmelad får innehålla. Hur djurlivet i din närmaste skog ska skyddas. Hur dina hushållssopor tas omhand och vilket företag som får chansen att bygga den nya skolan i din stadsdel. Det är några av alla de vardagsfrågor som det finns gemensamma regler och lagar för i Europa.

Enligt en undersökning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde i fjol är omkring hälften av de beslut som våra svenska kommun- och regionpolitiker fattar påverkade av EU.

– Det handlar dels om direkt påverkan i form av lagstiftning som kommunerna måste förhålla sig till. Dels om indirekt påverkan i form av målsättningar och samarbeten som kommuner och regioner själva kan välja att delta i: allt från studentutbyten till projekt för att öka tillväxten på landsbygden, säger Karin Flordal som är EU-samordnare på SKL.

Några områden där EU påverkar oss extra mycket är livsmedel, miljö/klimat och offentlig upphandling. Däremot får varje medlemsland själva bestämma över frågor som bara rör de egna invånarna, så som skola, sjukvård och skatter.

Det pågår ständigt ett arbete med att anpassa de nationella lagarna efter EU:s. Och skulle de krocka – ja, då är det EU:s lagar som gäller. Så att rösta i EU-valet är jätteviktigt, påpekar Karin Flordal.

– Det spelar stor roll vilka kandidater som sitter på de 20 svenska stolarna i Europaparlamentet. De är med och fattar beslut som har en direkt påverkan på kommunernas invånare, säger Karin Flordal.

Men så himla lätt tycker de svenska väljarna inte att det är att veta vilket parti – eller kandidat – man ska rösta på. Det har såväl utredningar visat som det faktiska valdeltagandet. I EU-valet 2014 röstade 60 procent av Uppsalaborna – och bara 41 procent av Östhammarsborna. Långt under deltagandet i kommun-, region- och riksdagsvalen.

– När Sverige gick med i EU sa man att folk kommer att lära sig hur EU funkar och gå och rösta. Men sedan har man inte satsat på att utbilda människor, i skolan lär man till exempel ut mycket mer om det nationella beslutsförfarandet och väldigt lite om hur EU-nivån kommer in i denna, säger Karin Flordal.

Så hur ska man tänka för att bestämma sig i EU-valet?

– Antingen väljer du en eller ett par frågor du tycker är viktiga och ser hur partierna tycker i dem. Eller så väljer du en kandidat som driver de frågor som du tycker är viktiga, för det kan skilja sig lite mellan kandidater inom samma parti. Det viktiga är att du röstar.