Turerna runt professor Eva Lundgren har varit många och långa. För en tid sedan upplöstes den fristående avdelningen för samhällsvetenskaplig genusforskning som hon drivit och hon verkar nu inom Sociologiska institutionen. Men där anser hon att hon motarbetas och till och med mobbas. Det framgår av en skrivelse från Ahlford advokatbyrå till rektor Andes Hallberg.

Eva Lundgren uppger att hon mår psykiskt dåligt och hon har till rektor angett att hon fått en ”allvarlig arbetsskada” och att hon inte kan bli frisk förrän hennes forskningsheder upprättas. Nu vill advokatbyrån ha ett möte med universitetsledningen för att diskutera situationen.

Universitetet och facket har sökt en lösning på en annan institution, men den vägen har inte visat sig framkomlig. I det läget har en pensionslösning diskuterats.

I ett brev till rektor skriver hon att ”mitt forskningslivsverk är ödelagt, och jag har i dag ett nedsmutsat professorsrykte”. Men universitetet tycker att man följt avtalet om återupprättelse.
– Vi har fullgjort avtalet, och det finns inte mer att göra, säger Anders Malmberg dekan för samhällvetenskapliga fakulteten.

Pensionslösningar har diskuterats. Försöker ni köpa ut Eva Lundgren?
– Det pågår en dialog om olika lösningar om framtida villkor, organisatorisk placering på universitetet och så vidare, men vi har inga konkreta beslut, säger Anders Malmberg.

Eva Lundgren har sin bild klar.
– Jag är övertygad om att de vill bli kvitt min forskning.

Eva Lundgren anställdes 1993, efter ett regeringsbeslut om en professur med en inriktning mot ”förhållande mellan kön och makt i familj och samhälle, särskilt mäns våld mot kvinnor”. Men möjligheten att verka efter det helt tagits i från henne, menar hon.
– I dag är jag en professor på låtsas som inte får arbeta enligt min tjänstebeskrivning. Men så kan jag inte ha det. Det är absurt, säger hon.
Hon ifrågasätter det etiskt försvarbara i att universitetet årligen tar emot medel från regeringen till den här professuren.
– Resurserna till den professuren har urholkats med åren, i och med att vi inte får någon ökning av summan enligt löne- och prisstegringen. På så sätt fasas sådana speciella professurer som tillkommit efter regeringsbeslut naturligt ut och blir vanliga professurer. Frågan är då hur bundna vi är till ett 17 år gammalt regeringsbeslut. Den frågan ligger öppen, säger Anders Malmberg.