UNT har låtit facken läsa politikernas förslag på hur man vill förbättra lärarnas arbetssituation. Att samtliga partier säger sig vilja satsa på fler personalgrupper i skolan för att avlasta lärarna är något som välkomnas av både Katarina Reineck, ordförande för Lärarnas riksförbund i Uppsala, och Louise Plobeck, ordförande för Lärarförbundet i Uppsala.

– Spontant tänker jag att partierna äntligen släppt det egna tyckandet till förmån för vad forskning säger. Det politiska ansvaret nu är att plocka fram pengarna, säger Katarina Reineck.

Katarina Reineck understryker att extrapersonal i skolan, som exempelvis lärarassistenter, inte får innebära att lärarna ska tvingas till mer undervisning.

– Extrapersonal ska anställas för att avlasta lärarna så att de kommer ner i rimlig arbetsnivå. Vi tror inte att politiker generellt förstår tyngden i olika arbetsuppgifter som lärare har. Att få en assistent är bra, men ännu bättre är att få minskad undervisningstid.

Att det i dag är fler anställda i Uppsalas skolor än för fem år sedan innebär inte att lärartätheten ökat – tvärtom, påpekar Katarina Reineck. Antalet barn har blivit fler och de assistenter som i dag finns räcker bara för att hjälpa ett fåtal lärare.

– 2014 gick det 12,5 elever per lärare, i dag 13,1 elever. Uppsala har nästan sämst lärartäthet i hela Sverige.

I övrigt anser Katarina Reineck att det är bra att åtminstone ett parti ifrågasätter det fria skolvalet.

– Det sorterar svaga från starka elevgrupper allt för hårt och det är politikernas sak att gå in och styra processer som inte fungerar.

Louise Plobeck på Lärarförbundet håller med Katarina Reineck om att mer personal inte får innebära att lärarna får ansvar för fler elever. Hon välkomnar lärarassistenter, men vill i första hand se mer utbildad personal i skolan.

– Några partier nämner förstärkningar i elevhälsan, vilket är jättebra. De är utbildade och kan ta över lite tyngre uppgifter från lärarna. Att renodla läraruppdraget så att lärarna får mer tid för varje elev är mycket viktigt, säger hon.

Om politikernas visioner verkligen kommer att leda till konkreta åtgärder är dock Louise Plobeck tveksam till. Hennes erfarenhet är den motsatta; att det snarare brukar handla om små satsningar på marginalen som inte hjälper särskilt mycket.

– Lärarbristen kommer bli så stor att det behövs betydligt kraftfullare åtgärder i partiernas valmanifest än så här.

Läs mer: Fyra av tio Uppsalalärare hinner inte arbetsuppgifter på arbetstid

Läs mer: Uppsalalärare vittnar om hårt pressade dagar

Läs mer: Hon fick nog och sa upp sig

Läs mer: Lärarbristen nu så stor att den inte kan utbildas bort