Vad innebär gymnasielagen?

Den innebär att personer som kommit hit som ensamkommande och som annars skulle bli utvisade får uppehållstillstånd för att studera på gymnasienivå. Personen måste fullfölja en gymnasieutbildning och har därefter sex månader på sig att hitta ett fast jobb, därefter är det möjligt att få permanent uppehållstillstånd. Enligt Migrationsverket omfattas cirka 9 000 ungdomar av lagen. Hur många det handlar om i Uppsala vet man inte.

När började gymnasielagen gälla?

Egentligen trädde lagen i kraft 1 juli 2018, men den tillämpades inte sedan två migrationsdomstolar bedömt att lagen var undermålig. Lagen hade tidigare fått hård kritik från bland annat Lagrådet. Migrationsöverdomstolen gav den 25 september lagen grönt ljus. Under den tid som lagen låg på is hamnade berörda ungdomar i ett limbo och fick varken pengar från Migrationsverket eller kommunerna.

Hur bor de som berörs av lagen?

Det är olika. Vissa har fått bo kvar i sina familjehem, andra har fått hjälp av exempelvis gode män eller hjälporganisationer. Andra är hemlösa och sover hos kompisar eller utomhus.

Hur många ur gruppen ensamkommande är hemlösa i Uppsala?

Uppsala ungdomsjour möter ett 40-tal ur gruppen ensamkommande som är hemlösa i Uppsala och bor i parker och trappuppgångar. Men enligt Uppsala stadsmission är siffran troligen betydligt högre. I deras fadderhemskö för ensamkommande står 145 personer. De som är hemlösa har fyllt arton eller fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, vilket gjort att de förlorat sitt boende i kommunen. Många av dem omfattas av gymnasielagen.

Måste kommunen hjälpa till med boende?

Inte mer än man är skyldig att hjälpa andra invånare. Uppsala kommun har tidigare, med pengar från staten, dragit igång ett fadderhemsprojekt som leds av Uppsala stadsmission för att hitta boende åt gruppen. I dagsläget står 145 personer i kö och Uppsala kommun utreder nu om man ska öppna ett härbärge eller liknande för att minska hemlösheten för dessa personer.

Måste kommunen ge ekonomiskt stöd till gruppen?

I väntan på beslut om uppehållstillstånd enligt nya lagen kan kommunen vara skyldig att betala ut ersättning på 71 kronor per dag. Om personen får uppehållstillstånd kan denne söka studiestöd från CSN och, om det behövs, försörjningsstöd från kommunen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar att regeringen måste kompensera kommunerna för de ökade kostnaderna som den nya lagen innebär.

Går de som berörs av lagen redan i skolan?

Vissa gör det. En del går redan i gymnasiet eftersom de bott i samma kommun hela tiden. Andra går inte i skolan. När gymnasielagen lades på is gjorde kommunerna olika. Vissa, däribland Uppsala, lät personerna som berörs av lagen börja när höstterminen kom. Andra kommuner avvaktade Migrationsdomstolens beslut.

Vad händer om personen inte fullföljer studierna?

Uppehållstillståndet är till en början 13 månader. För att det ska förlängas krävs "aktivt deltagande" i studierna. Migrationsverket ska i höst ta fram riktlinjer för vad det exakt innebär.