Uppsalabor parkerade fel för 13,6 miljoner kronor under 2017 enligt statistik som nyhetsbyrån Siren sammanställt. Det är en ökning på 1 miljon kronor sen 2016. Fördelat per invånare blir det 62 kronor. I övriga kommuner i Uppsala län var Tierp den kommun där den totala summan och summan per invånare var lägst. Tierp kommun utfärdade parkeringsböter för 69 000 kronor och 3 kronor betalade Tierpbor i genomsnitt i parkeringsböter under föregående år.

Sigtuna skiljer sig ur mängden då summan per invånare var näst högst i Sverige med 323 kronor per invånare. Sigtuna kommun utfärdade över 15 miljoner kronor i parkeringsböter fördelat på sina 47 000 invånare. Bara i Stockholm var summan per invånare högre då den summa Stockholmare betalade i parkeringsböter var 421 kronor. Dels utfärdar Stockholm flest p-boter i landet, men de har också de saftigaste p-boterna i landet. En felparkering i Stockholm kan ge böter på 1200 kronor. Den totala summan för utfärdade p-boter i Stockholm kom upp till 400 miljoner kronor. I Karlsborg utfärdades däremot bara en enda parkeringsbot till en summa om 700 kronor.

Antalet p-boter har inte ökat nämnvärt i Sverige, men trots detta har den totala summan för p-boter ökat sen 2016. Den är uppe i 960 miljoner kronor i slutet av 2017.

– Det har skett en ökning om man tittar på utfärdade belopp. Det sammanlagda beloppet i Sverige har ökat med 60 miljoner mellan 2016 och 2017, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.