En man i 30-årsåldern bosatt i Uppsala avled under förra året sedan han tagit det narkotikaklassade läkemedlet Fentanyl. En polisutredning kring dödsfallet pågår och den huvudmisstänkte är en 23-årig Motalabo som enligt åklagaren sålt fentanylpreparat via nätet.

Åklagaren har sammanställt en handling som uppges visa att en rad personer runt om i landet avlidit efter att ha tagit Fentanyl som de köpt av Motalabon. Tolv personer i 20-30 årsåldern ska ha dött av missbruket mellan oktober och november i fjol. De var bosatta i bland annat Västerås, Härnösand, Växjö och Eskilstuna.

Den som säljer narkotika riskerar vanligtvis åtal för själva droghanteringen. Men i fallet med Motalabon som misstänks ha sålt Fentanyl till de tolv personer som avled har åklagaren valt en annan linje.

Istället för narkotikabrott är brottsrubriceringarna dråp alternativt vållande till annans död. Det innebär att Motalabon riskerar ett betydligt strängare straff än han annars skulle ha fått.

Rättsfallet är principiellt intressant.

– Jag känner inte till något annat ärende där åklagaren valt brottsrubriceringen dråp för en person som sålt narkotika, säger Britt-Louise Viklund, kammaråklagare i Linköping som driver fallet mot Motalabon.

Samtidigt betonar hon att polisutredningen ännu pågår och att det är långt kvar innan rättsväsendet avgjort ärendet.

Mycket tyder på att fentanylmissbruk har blivit vanligare i Uppsala län.

Under 2107 dog sammanlagt sju personer i länet efter att ha missbrukat fentanylanaloger, som är en variant av Fentanyl.

De sju personerna var mellan 26 och 37 år när de avled. Det visar en sammanställning som Rättsmedicinalverket i Uppsala gjort för UNT:s räkning.

– Utifrån de avlidna personernas ålder och det faktum att man hittat spår av andra droger i deras blod kan man dra slutsatsen att de troligen var etablerade missbrukare, säger Ingemar Thiblin, professor vid Rättsmedicinalverket i Uppsala.

Hur många som dött av fentanylpreparat i Uppsala län under tidigare år har inte gått att få fram men sannolikt rör det sig om mycket få personer.

– Före 2017 har jag inte sett några fall i Uppsala län där personer avlidit av fentanylanaloger, kommenterar Ingemar Thiblin.

Även Tobias Eriksson, chefsöverläkare på Beroendemedicin vid Akademiska sjukhuset, har bilden av att fentanylmissbruk blivit vanligare i Uppsala.

– I fjol stötte vi på flera fall där patienter avlidit efter att ha missbrukat Fentanyl. Det är något som tidigare varit mycket ovanligt, säger han.

Tobias Eriksson menar att näthandeln har ökat tillgängligheten på Fentanyl. Han känner till dödsfall bland såväl oerfarna missbrukare som etablerade beroendepatienter.

Fentanyl är en syntetisk så kallad opioid som används som smärtstillande medel inom bland annat cancervården. Fentanylanaloger är extremt potenta droger och kan innehålla 1 000 gånger mer opioider än heroin. En dödlig dos kan vara så liten att den är svår att se med blotta ögat.

Tobias Eriksson ser det som mycket viktigt att varna för Fentanyl.

– Många av dem som missbrukat under lång tid skyr Fentanyl eftersom det är så farligt och de kallar drogen drop dead just för att dödligheten är så hög.

Ingemar Thiblin säger att den som missbrukar Fentanyl löper stor risk att dö.

– Det är bland det farligaste man kan ägna sig åt. Om man däremot använder Fentanyl som förskrivits av läkare och följer doseringen löper man ingen risk för medicinska följder.