Under torsdagen pågick Arkitekturfestival Uppsala 2018 i Gränden på Västra Ågatan, där White Arkitektbyrå har sitt kontor. Byrån hade för tredje året i rad bjudit in till workshops, debatter och föreläsningar för att diskutera Uppsalas själ.

– Jättebra att näringsliv, branschfolk och allmänheten får prata om stadens utveckling, säger Håkan Tribell, ny som näringspolitisk expert på Handelskammaren i Uppsala.

Han beskriver Uppsalas själ så här:

Artikelbild

| Många hade samlats i Gränden på Västra Ågatan i Uppsala där White Arkitekter har sitt kontor för att diskutera Uppsalas själ.

– Starka traditioner i kombination med stark förnyelse.

Men förnyelse är inte bara positiv, menade Martin Ehn Hillberg, landskapsarkitekt på White Arkitekter.

– Uppsalas själ släpar efter. Vi bygger mycket och bygger främst för socioekonomiskt starka. Då tappar vi många nya Uppsalabor som inte känner sig hemma här. Det skapar en splittring.

Emma Butler, också hon landskapsarkitekt, menar att snabbheten i byggtakten kräver ett stort engagemang nu och framöver.

Artikelbild

| När aktörer i bygg- och bostadsbranschen möttes på Arikteturfestival Uppsala 2018 var det jakten på Uppsalas själ som var i fokus. Martin Ehn Hillberg från White Arkitekter.

– Genom att prata om utvecklingen när den pågår som bäst kan vi påverka så att vi får en bättre integration och tryggare stad. Det är extra viktigt nu när staden växer så fort och många känner sig utanför. Vi vill ha en stad med blandad befolkning.

Under paneldebatten om Uppsalas arkitekturpolicy frågade sig Uppsalas stadsarkitekt Claes Larsson vart vi är på väg.

– Vi gör färdigt nya områden för snabbt, när jag kom hit på 70-talet var det inte så. Jag tycker att man gick för fort fram med exempelvis Kungsängen och främre Boländerna. Över en natt försvann hela kvarter.