I våras besökte mannen en klinik i Uppsala och fick där en remiss till ett sjukhus. Men remissen avböjdes - någonting som kliniken missade att följa upp. Patienten fick därför sin hudcancerdiagnos tre månader försenad.

Patienten hade under tiden själv sökt vård hos en annan vårdgivare, men kliniken anmäls ändå eftersom fördröjningen kunde ha medfört stora konsekvenser.

"Fördröjningen har medfört risk för sämre utgångsläge när behandling skall påbörjas som är beroende på tumörens storlek och djupväxt", står det i anmälan.