I augusti genomfördes en kranskärlsröntgen på en patient på Akademiska sjukhuset. Hjärtats kranskärl vidgades med så kallad ballongvidgning. Under ingreppet ska en plastbit från ett instrument ja lossnat och fastnat i mannens hjärta.

Patientens dotter anmälde sjukhuset till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren menar att hon fått beskedet att plastbiten inte ska tas bort på grund av att det kan förvärra situationen ytterligare. Dottern skriver även att bara två patienter råkat ut för liknade händelser tidigare och att det inte finns några rutiner för vad som ska göras när detta händer.

Akademiska sjukhuset har valt att inte kommentera ärendet.