Om aspen har hittat till trappan vet man dock inte säkert förrän vid nästa lekperiod.
Asptrappan stod färdig i mitten av april, och förhoppningen är att Upplands landskapsfisk, aspen, ska vandra upp mot Ulva kvarn för att leka. Den inmonterade fiskräknaren fungerar dock inte ännu.
- Den registrerar inte fisken, men den håller på att trimmas just nu och kommer förhoppningsvis fungera före semestern säger Anders Larsson på va- och avfallskontoret på Uppsala kommun.
Räknaren är en skanner som registrerar fiskens form och storlek. När den fungerar kommer Anders Larsson att kunna ladda ner bilder av fiskarna som vandrar i trappan via en server.

Vissa fiskar kommer att vara svåra att artbestämma eftersom de har liknande form, men aspen kommer att vara lätt att känna igen. Det är en stor fisk som kan väga upp till 12 kg och bli upp till en meter lång, men det vanligaste är att den är 50-60 centimeter.
- Man kan montera in en kamera också, men vi har valt att inte investera i det eftersom det är så grumligt vatten, säger Anders Larsson.
Det kan vara så att asp redan har vandrat uppför ån, men det är svårt att säga eftersom den simmar nära botten och därför inte är så lätt att se. Andra fiskar, som simmar närmare ytan har dock synts i trappan. Joel Berglund på länsstyrelsens miljöenhet har undersökt bottnarna mellan Dombron och Nybron.
- Jag har sett att fisk kommer igenom, främst mörtar och abborrar, och i förra veckan hittade jag rom där när jag var där nere och plaskade. Tyvärr gick det inte att analysera rommens ursprung, säger Joel Berglund.

Det har samlats en del skräp vid trappan, men det stör inte vandringen. Skräpet fastnar på ovankanten på den stålram som fiskräknaren är monterad i. Under den finns en 80 gånger 40 centimeter stor öppning som fisken använder.
Lekperioden för aspen är nu slut. Den varade från den 20 april fram till månadsskiftet april/maj, så det är först nästa år som man säkert kommer att veta om aspen hittat till Fyrisån.