Ett drygt 30-tal deltagare fick chansen att bekanta sig mer med Uppsalas fladdermöss guidade av experten Johan Eklöf, som fick napp i ultraljudsdetektorn.
- Dels hörde vi den nordiska fladdermusen. Det var tre individer som flög över oss. Dels kunde vi se vattenfladdermöss som flög över Fyrisån, berättar Johan Eklöf.

Under hela helgen har Biotopia i Uppsala haft fladdermustema i form av en fladdermusutställning. Dessutom har barn haft möjlighet att göra fladdermustryck på medtagna tröjor och få prova att själva gå med ultraljudsdektektor och leta utplacerade låtsatsfladdermöss.

Naturnatten är ett evenemang som arrageras över hela Sverige. I Uppsala genomfördes även nattsångatur på cykel, naturpoesiläsning och blomstervandring. Även i Tierp och Enköping ordnades aktiviteter.