51 556 personer i landet hade anmält sig för att skriva högskoleprovet. Det är en ökning med fyra procent jämfört med förra hösten. I Uppsala hade 1 988 personer anmält sig, vilket är en ökning med sex procent jämfört med höstens prov 2018. Bortfallet av de anmälda till provet brukar vara ungefär tio procent, enligt Universitets- och högskolerådet.