Åtta arter är fler än vad Johan Persson, naturvårdssekreterare på Upplandsstiftelsen, hade räknat med.
Det finns inget att jämföra med. När han och limnologen Tommy Vestersund igår vadade i grumsigt, 13-gradigt vatten och bedövade fiskar med el för att kunna håva in dem, genomförde de den första provfiskningen i centrala Uppsala.
52 firrar blev resultatet av sex timmars uppmärksammat arbete.
— Minst 500 kameror har fotograferat oss.
I fångsten fanns ett trettiotal stensimpor, en liten ål, en gädda, lake, mört, sarv, småspigg och en gärs.
Förväntade och fångade arter var lake, simpa och gärs, däremot inte gädda.
Väntade, uteblivna arter?
Braxen och löja. Kanske någon abborre, som vid förra veckans provfiskning nedanför Ulva kvarn.
Johan Persson tror att provfiskningen beskriver beståndet bra. Undersökningen görs för att kunna mäta effekten av asptrapporna som ska byggas till Linnéjubileet, och ge fiskarna vandringvägar upp till lekplatserna vid Ulva.
Johan Persson längtar.
— Mälaren är en fiskrik sjö med stor artrikedom, det kommer att komma andra arter som kan ta sig upp.
Idag åker alla arter utom ål enkelriktat nerför fallen.
— Trapporna kommer lyfta Fyrisån så att den inte bara blir något grumligt och tråkigt som rinner genom stan, utan en å med stor fiskrikedom. Förhoppningsvis ska man kunna se vår egen landskapsfisk aspen leka mitt i stan.