Förra året avled sju personer i bränder i länets kommuner, enligt preliminär statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är avsevärt fler än åren innan. 2015 dog tre personer i bränder i Uppsala län, 2016 förekom bara en dödsbrand där en person avled. Siffrorna för 2017 är ännu inte slutgiltigt bekräftade, men enligt chefen för Uppsala brandförsvar, Anders Ahlström, kan de mycket väl stämma:

– Vi noterade i slutet av förra året flera tragiska bränder med dödlig utgång. Vi tittar nu närmare på samtliga fall i vår region för att se om det kan finnas någon gemensam nämnare, säger han.

Uppsala brandförsvar svarar för räddningstjänsten i tre kommuner – Uppsala, Tierp och Östhammar. Där inträffade fyra av förra årets dödsbränder. Övriga inträffade i Enköping (2 dödsfall) samt Knivsta (1 dödsfall). Där utbröt i somras en kraftig eldsvåda i en radhuslänga, som blev helt utbränd. En kvinna avled i branden och en man skadades allvarligt.

I Östhammar avled en man i en kraftig villabrand i september. Mannen påträffades först vid en tredje genomsökning av rökdykare, men han var då död.

De preliminära siffrorna för hela riket pekar inte på någon större ökning av dödsbränderna. Totalt beräknas 113 personer ha omkommit i bränder i hela landet under 2017.