UNT:s sexrådgivare Suzann Larsdotter är en av författarna till rapporten från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) som ska lämnas till regeringen i dagarna.
– Hbt-personer som köper och säljer sex är en osynliggjord grupp. De stödverksamheter som bedrivs i dag är i alltför hög utsträckning inriktade på att nå kvinnor som säljer sex till män, säger hon.
Suzann Larsdotter pekar ut ett exempel i utvärderingen av den nya sexköpslagen där män som säljer sex till andra män endast nämns på en halv sida i den 300-sidiga rapporten.

För att få en bild av hur vanligt det är tittade de på hur många män och manliga transpersoner som sålde sex via annonser på nätet de kunde hitta under en månad.  De hittade 190 personer från hela landet. De flesta fanns i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Men även i Uppsala hittade man ett flertal annonser. I många fall sker dock sexhandeln i det dolda. Den första kontakten skapas ofta på olika sociala forum på internet där säljarna raggar upp potentiella kunder.
– När man ska göra upp affären går man över till msn eller mobil. Alla våra informanter säger att det är lätt att hitta både köpare och säljare, säger Suzann Larsdotter.
Många av de prostituerade är unga killar i tonåren. De flesta säljer sex för att det snabbt ger stora summor pengar. Efter några år lägger de ofta av.
– Det kan handla om allt från att betala hyran till att man vant sig vid en exklusiv livsstil. De ser det som sin chans att få en iPhone 4 eller en märkesjacka.

En annan vanlig drivkraft är bekräftelse. Eller så är prostitutionen en direkt konsekvens av att samhället och familjen vänt dem ryggen. Erfarenheten av perioden som prostituerad skiljer sig också mycket åt bland dem som RFSL intervjuat. En del ser det mest som en spännande erfarenhet. Andra, som har sämre självkänsla och haft svårare att sätta gränser, far mycket illa. En del har utsatts för övergrepp, andra har fått hiv efter oskyddat sex. Och för dem som råkar illa ut är det svårt att få hjälp, enligt Suzann Larsdotter.
– En person berättade att han försökt söka hjälp inom socialtjänsten men fått höra att de hade kunnat hjälpa honom om han varit en tjej. Men nu visste de inte vad de skulle göra med honom.

I rapporten föreslår RFSL flera åtgärder, bland annat att personal på ungdomsmottagningarna får lämplig utbildning. Dessutom ifrågasätter RFSL den rådande lagstiftningen som förbjuder sexköp. Enligt dem sätts inte skadereducerade åtgärder in, som till exempel att dela ut kondomer till sexköpare, på grund av lagen.
– Många vill ha hjälp, men de vill inte sluta sälja sex. I Finland har man till exempel en rådgivartjänst där de som säljer sexuella tjänster kan gå in anonymt och ställa frågor om allt möjligt, säger Suzann Larsdotter.