Det visar forskare vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Läkemedelsverket i Uppsala i en ny studie, som publiceras lagom till ett nordiskt tvådagarssymposium om narkolepsi vid Akademiska sjukhuset..

– Förhoppningsvis kan vårt nya fynd öka kunskaperna om mekanismerna bakom denna sömnsjukdom överhuvud taget, säger docent Pär Hallberg vid Institutionen för medicinska vetenskaper och Science for Life Laboratory vid Uppsala universitet, som tillsammans med professor Mia Wadelius är huvudansvarig för studien.

Här kan du läsa en intervu med Douglas som insjuknade i narkolepsi efter Pandemrix-vaccinationen.

Artikelbild

| Pär Hallberg

Det råder stor enighet om att Pandemrix-vaccinet, som i Sverige och flera andra länder användes i massvaccinationsprogram mot svininfluensan för snart tio år sedan, bidrog till att utlösa ett stort antal fall av narkolepsi bland barn, ungdomar och unga vuxna.

Men litet är känt om varför Pandemrix-vaccinationen orsakade en mångdubbling av antalet nya fall bland unga av den vanligtvis sällsynta sömnsjukdomen och i vilken mån ärftliga genetiska faktorer påverkat känsligheten för att insjukna.

Här kan du läsa om att nya fall av narkolepsi till följd av Pandemrix-vaccinationen fortfarande upptäcks.

I studien har forskarna med avancerade gentekniska metoder sökt igenom hela arvsmassan i prover från personer som insjuknade i narkolepsi och i prover från jämförelsepersoner från den svenska befolkningen.

Artikelbild

| Denna bild togs en novembermorgon 2009 då köerna ringlade sig låga till Uppsala vaccinationsbyrå för att vaccineras mot svininfluensan.

Kartläggningen visar bland annat att nästan alla som utvecklade narkolepsi efter Pandemrix-vaccinationen, men bara drygt var fjärde i jämförelsegruppen, hade en variant av en immungen som heter HLA-DQB1*0602.

– Det var förväntat. Vi vet sedan tidigare att nära nog 100 procent av dem som spontant insjuknar i narkolepsi har den så kallade HLA-typen och andra forskare har visat att detta även gäller för patienter med Pandemrix-utlöst narkolepsi. Trots detta är det bara en bråkdel av alla som har denna HLA-typ som insjuknar i narkolepsi, säger Pär Hallberg.

Ett helt nytt fynd är däremot att vissa varianter av en annan gen, GDNF-AS1, också visade sig vara kopplade till en flerfaldigat ökad risk för narkolepsi efter vaccinationen med Pandemrix. Genen styr produktionen av ett protein som påverkar nervcellers överlevnad.

– Ett mycket intressant fynd eftersom vi vet att patienter med narkolepsi har förlorat en viss typ av nervceller i hjärnan. Vi hoppas nu i samarbete med andra forskare kunna undersöka om dessa genvarianter är kopplade även till förhöjd risk för att insjukna i spontant uppkommen narkolepsi, säger Pär Hallberg.

Fotnot: Hela den vetenskapliga artikeln är publicerad i tidskriften EBioMedicine och kan läsas här.